Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Quantron podejmuje ciekawą współpracę

Utworzona: 2022-10-18


Firma będzie działać z indyjską ETO Motors.

ETO to firma oferująca usługi w zakresie elektrycznego transportu publicznego dla osób dojeżdżających do pracy. W ramach partnerstwa ETO ma zapewnić wsparcie w zakresie projektowania i rozwoju, dzięki czemu pojazdy trójkołowe produkowany przez ETO będą mogły być objęte wspólną marką przez odpowiednie organy w Europie. Ponadto ETO pomoże firmie QUANTRON w tworzeniu zakładów montażowych i produkcyjnych pojazdów ETO w Europie.

QUANTRON będzie wyłącznym partnerem ETO w zakresie europejskiej sprzedaży i serwisu wszystkich wspólnie opracowanych pojazdów trójkołowych do użytku w transporcie ostatniej mili. Ze swojej strony
będzie pomagał ETO w opracowywaniu i uzyskaniu homologacji dla ciężarówek, transporterów ostatniej mili i autobusów marki QUANTRON w Indiach i innych krajach na subkontynencie indyjskim, co oznacza, że ETO będzie wyłącznym dystrybutorem wszystkich pojazdów i technologii. Zapewni dostęp do istniejących zestawów modernizacyjnych do konwersji silników spalinowych na napędy elektryczne oraz pomoże w projektowaniu i rozwijaniu indyjskich wersji tych zestawów, które będą oferowane w cenach dostosowanych do rynku indyjskiego oraz w z licencjami i homologacjami tamtejszych władz.

Kluczowym celem współpracy jest opracowanie zestawów modernizacyjnych umożliwiających przekształcenie różnych pojazdów użytkowych z napędem konwencjonalnym w pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami lub ewentualnie ogniwami paliwowymi z myślą o rynku globalnym w zależności od kosztów i wykonalności.

Współpraca ma również na celu wprowadzenie na rynek pojazdów i infrastruktury technologii wodorowych (takich jak zbiorniki, dystrybutory i elektrolizery) poprzez współpracę lub import/eksport technologii między krajami. Ponadto obie strony będą współpracować w tworzeniu nowych rozwiązań w zakresie baterii/źródeł energii, które zostaną wprowadzone do pojazdów/produktów na obszarze działania obu firm. Partnerzy będą pomagać sobie nawzajem we współdzieleniu platformy technologicznej, w tym łączności ekosystemowej, IoT, rozwiązań do zarządzania flotą, usług opartych na lokalizacji, zarządzania trasami, energii, ładowania.

Źródło: QUANTRON
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels