Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ciężarówki z ogromnym potencjałem

Utworzona: 2022-10-30


Chodzi o samochody ciężarowe zasilane wodorem i ich potencjał na amerykańskim rynku.

Dlatego niemiecki producent pojazdów elektrycznych podpisał umowę ramową z amerykańską firmą TMP Logistics Group Ltd. która przewiduje zamówienie do 500 ciężarówek klasy 8 (powyżej 15 t) zasilanych ogniwami paliwowymi (FCEV).

Podpisanie umowy odbyło się podczas specjalnej ceremonii podczas wydarzenia Hydrogen Americas Summit 2022, które odbyło się 12 października w Przedstawicielstwie Niemieckiego Przemysłu i Handlu (DGIC) w Waszyngtonie.

Pojazdy, które będą eksploatowane na zasadzie usługi Quantron-as-a-Service (QaaS), mają zostać dostarczone do roku 2024. Przewiduje się, w ramach platformy QaaS klienci będą również mogli korzystać z pojazdów bezemisyjnych innych dostawców zewnętrznych płacąc za użytkowanie w przeliczeniu na przejechaną milę w oparciu o całkowity koszt posiadania (TCO). QUANTRON jest preferowanym dostawcą samochodów ciężarowych klasy 8 z napędem wodorowym dla firmy TMP Logistics.

Podpisanie umowy ramowej odbyło się przy wsparciu Ambasady Niemiec i Izby Handlu Zagranicznego podczas wyjazdu delegacji pod przewodnictwem Huberta Aiwangera, wicepremiera i ministra gospodarki Bawarii, który promuje i wspiera rozwój regionalny oraz rozwój energetyki w zakresie ekologicznego transportu i technologii wodorowej.

Dekarbonizacja transportu ciężarowego to główne zadanie w procesie transformacji energetycznej. Obecny kryzys energetyczny jeszcze wyraźniej ukazuje potrzebę rozwiązań wolnych od paliw kopalnych i przyczynia się do rosnącej popularności wodoru. Szacuje się, że do 2030 r. liczba ciężarówek zasilanych ogniwami paliwowymi może wynieść nawet 300,000. Ta bawarsko-amerykańska umowa ramowa oznacza początek ścisłej współpracy transatlantyckiej na obiecującym rynku mobilności neutralnej dla klimatu- powiedział Aiwanger.
Samochody ciężarowe zasilane wodorem mają ogromny potencjał rynkowy w USA. Przewiduje się, że do 2030 roku łączna liczba pojazdów klasy 8 w USA, które zostaną zelektryfikowane i wyposażone w ogniwa paliwowe wyniesie 280.000-300.000. Oznacza to dynamiczny przyrost w kolejnych latach: od ok. 2000 jednostek w roku 2022 do ponad 35.000 w roku 2034.

Źródło: Quantron
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels