Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Przegapili szansę na poprawę warunków pracy w transporcie
Utworzona: 2022-12-08

Zdaniem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego podejście Rady Europejskiej do transeuropejskiej sieci transportowej jest dobre dla transportu pasażerskiego, ale osłabia kluczowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące poprawy warunków pracy kierowców ciężarówek i intermodalnego transportu towarów.

Zmiana rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) ma kluczowe znaczenie dla systemu transportowego UE, o czym możecie przeczytać ➡ Krok w stronę transeuropejskiej sieci transportowej. IRU docenia starania Rady, by ustalić konkretne terminy ukończenia sieci TEN-T: sieci bazowej do 2030 r., rozszerzonej sieci bazowej do 2040 r. i sieci kompleksowej do 2050 r.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje uznanie roli autokarów w transporcie miejskim oraz potrzebę ich integracji z innymi środkami transportu. Przyjęte przez Radę podejście ogólne potwierdza propozycję Komisji Europejskiej, by do końca 2030 r. rozwijać multimodalne węzły pasażerskie w ośrodkach miejskich w celu obsługi połączeń pierwszej i ostatniej mili. Ponadto IRU popiera zobowiązanie do wyposażenia węzłów miejskich w co najmniej jedną elektryczną stację ładowania autobusów i autokarów. Szczegóły tego rozwiązania mają zostać określone w nadchodzącym rozporządzeniu UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). W przypadku tych węzłów należy również rozważyć zastosowanie innych alternatywnych technologii paliwowych, aby zapewnić przewoźnikom więcej niż jedną opcję.

Godne ubolewania jest jednak to, że Rada przegapiła wyjątkową okazję do poprawy warunków pracy kierowców ciężarówek i intermodalnego transportu towarów.

Pilna potrzeba bezpiecznych i chronionych parkingów

Zdaniem IRU brak wystarczającej liczby bezpiecznych i chronionych parkingów ogranicza atrakcyjność tego zawodu, uniemożliwiając sektorowi przyciągnięcie nowych kierowców, których tak bardzo potrzebuje. W niedawnym liście skierowanym do czeskiej prezydencji Rady UE drogowi partnerzy społeczni Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zaapelowali o ambitne i pragmatyczne rozwiązania, o czym możecie przeczytać ➡ Sektor domaga się stworzenia sieci bezpiecznych parkingów dla ciężarówek.

Rada zastąpiła jednak początkowo proponowane sztywne terminy budowy bezpiecznych parkingów znacznie luźniejszym sformułowaniem „należy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby zapewnić [ich] rozwój”. Ponadto z tekstu Rady całkowicie usunięto obowiązek zapewnienia bezpiecznych i chronionych parkingów w sieci kompleksowej.

Zdaniem dyrektor IRU ds. rzecznictwa UE, Ralucy Marian, w sektorze transportu drogowego w UE brakuje obecnie setek tysięcy kierowców, a prognozy wskazują, że do 2026 r. liczba nieobsadzonych stanowisk kierowców wzrośnie do 2 mln jeśli nic się nie zmieni, o czym przeczytacie ➡ W Europie może zabraknąć 2 mln kierowców. Tego problemu nie da się rozwiązać w pojedynkę. Państwa członkowskie UE muszą odegrać swoją rolę w interesie całej gospodarki.

IRU wzywa do stworzenia pełnej sieci bezpiecznych i chronionych parkingów dla ciężarówek w sieci bazowej i rozszerzonej sieci bazowej TEN-T do 2035 r., a w sieci kompleksowej do 2040 r. Terminy pośrednie powinny zostać ustalone już w 2027 r.

Więcej terminali usprawni transport towarów

Należy poprawić dostęp przewoźników drogowych do istniejących multimodalnych terminali towarowych, aby zwiększyć komplementarność modalną i współpracę horyzontalną. Zdaniem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, skoncentrowanie się na poprawie istniejącej sieci terminali i węzłów komunikacyjnych w sieci TEN-T w krótkim okresie zachęci do większego wykorzystania transportu multimodalnego. W perspektywie średnio- i długoterminowej przegląd rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej może stanowić zachętę do budowy nowych terminali i węzłów przesiadkowych.

Zdaniem Ralucy Marian, chociaż sektor potrzebuje bardziej ambitnych terminów niż te, które pierwotnie zaproponowała KE, trzeba stwierdzić, że państwa członkowskie UE jeszcze bardziej osłabiły propozycję Komisji dotyczącą terminali multimodalnych wokół węzłów miejskich. To stracona szansa.

Patrząc w przyszłość

Ponad 75% całego lądowego transportu towarowego w Europie odbywa się drogami. Także drogowy transport zbiorowy osób – autobusy i autokary dalekobieżne – jest drugą najczęściej wykorzystywaną formą transportu w UE po prywatnych samochodach osobowych. Komisja Europejska szacuje, że do 2050 roku komercyjny transport pasażerski wzrośnie o ponad 40%.

Podsumowując, Raluca Marian, stwierdziła, iż biorąc pod uwagę kluczową rolę transportu drogowego w mobilności towarów i osób w UE oraz prognozowany wzrost popytu, celów unijnej polityki ochrony środowiska i bezpieczeństwa nie da się osiągnąć bez inwestycji we wszystkie rodzaje transportu, w tym sektor transportu drogowego.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels