Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

10 pułapek ubezpieczeniowych zagrażających firmie transportowej

Utworzona: 2023-08-06


Wykonując usługi transportowe przedsiębiorca powinien być zabezpieczony na wypadek wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia. Polisa od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCP) może okazać się niewystarczająca. Dlaczego?

Po pierwsze często warunki ubezpieczenia zawierają szereg włączeń odpowiedzialności, poczynając od wyłączenia wprost, po bardziej skompilowane przypadki odmowy wypłaty odszkodowania. Po drugie towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wszystko mówią wprost. Dlatego też, ważne dokładne sprawdzenie wszystkich warunków ubezpieczenia. Często wiąże się to ze wzrostem składki policy OCP, ale jest dobra inwestycja gwarantująca spokój.

Poniżej 10 pułapek ubezpieczeniowych, które mogą zagrażać firmie transportowej:

1. Ubezpieczeni OCP a zakres odpowiedzialności - przeanalizuj dokładnie zakres odpowiedzialności objęty umową ubezpieczenia OCP. Upewnij się, że obejmuje ona wszystkie rodzaje szkód, które mogą wystąpić w działalności twojej firmy i zwróć uwagę na klauzule dodatkowe.

2. Suma ubezpieczenia i limit odpowiedzialności - zweryfikuj sumę ubezpieczenia oraz sprawdź czy limit odpowiedzialności został ustalony ogólnie, czy może dla pojedynczego zdarzenia.

3. Wyłączenia i ograniczenia - zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i sprawdź dokładnie w jakich sytuacjach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

4. Warunki zgłaszania szkód - sprawdź warunki zgłaszania szkód objętych ubezpieczeniem OCP a przede wszystkim terminy zgłaszania szkód oraz wymagane dokumenty i procedury.

5. Wyjątki dotyczące umyślności - zabezpiecz się przed szkodami wywołanymi działaniem umyślnym, w tym spowodowanymi przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Upewnij się, że ubezpieczenie OCP zabezpiecza twoje interesy w sytuacjach kryzysowych.

6. Klauzule dodatkowe - Sprawdź dostępne klauzule dodatkowe dostosowane do specyfiki twojej działalności. Przeanalizuj i zdecyduj, które są dla ciebie istotne, tak by polisa OCP była jak najlepiej dostosowana do Ciebie i twojej działalności.

7. Klauzula waluty - prowadząc działalność międzynarodową, zwróć uwagę na klauzulę waluty i upewnij się, że umowa określa w jakiej walucie będą rozliczane roszczenia.

8. Franszyza redukcyjna i integralna - towarzystwa ubezpieczeniowe często, mimo przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie i wypłatę ubezpieczenia, pomniejszają należne odszkodowanie kwotowo lub procentowo (tzw. franszyza redukcyjna). Innym rodzajem wyłączenia odpowiedzialności są limity szkody, tzn. ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za zdarzenie ubezpieczeniowe i wypłaca odszkodowanie jedynie w przypadku, gdy szkoda osiągnie określonej w polisie wartość wyrażoną kwotowo (tzw. franszyza integralna).

9. Klauzule parkingowe - są najczęstszymi klauzulami dodatkowymi wybieranymi przez przewoźników. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dozwolone miejsca postoju, przy obiektach czynnych całodobowo lub parkingach strzeżonych.

10.Podwykonawcy - ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać szczegółowe wymogi dotyczące weryfikacji podwykonawcy, w tym obowiązek przesłania kopii licencji, polisy ubezpieczeniowej, posiadania odpowiedniego pojazdu i zabezpieczenia ładunku.

📌Jeśli masz problem z towarzystwem ubezpieczeniowym lub likwidacją szkody w Polsce lub za granicą? Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze polisy OCP skorzystaj z pomocy specjalistów. Więcej informacji na stronie Ewicenter.

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels