Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Bez imigrantów w naczepie, za to z karą na koncie! Border Force wszczyna postępowania

Utworzona: 2023-05-18


Brytyjskie służby prowadzą bezpardonową walkę z nielegalnymi imigrantami, co kończy się niejednokrotnie nakładaniem kar na przewoźników i kierowców ciężarówek. Jak informuje firma EwiCenter, Border Force wszczyna postępowania nawet za brak check-listy według nowego wzoru oraz efektywnego systemu zabezpieczeń w pojazdach.

Przypomnijmy, 13 lutego br. weszła w życie w Wielkiej Brytanii nowelizacja przepisów dotyczących walki z nielegalnymi imigrantami. Wprowadziła drastyczny wzrost wysokości kar za ich przewożenie w ładowniach ciężarówek. Maksymalny wymiar kary za każdego nielegalnego imigranta zwiększył się 5-krotnie w przypadku przewoźnika oraz ponad 15-krotnie dla kierowcy. Wysokość kary zależy od tego, czy w ostatnich 5-latach wobec właściciela firmy lub kierowcy zostały wszczęte postępowania w sprawie nielegalnych imigrantów. Jeśli nie, kara będzie łagodniejsza. W przeciwnym razie – surowsza.

Odpowiedzialność można ponieść nie tylko za przewożenie nielegalnych imigrantów, ale i za to, że nie wdrożono efektywnego systemu zabezpieczeń w pojazdach. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi tego rodzaju naruszenie, ewentualnie skuteczny system zabezpieczeń został wdrożony przez firmę, ale kierowca się do tego nie zastosował – na przewoźnika i kierowcę może zostać nałożona kara w maksymalnej wysokości po 6000 GPB.

Jak poinformowało EwiCenter, stosowanie się firm transportowych do nowych regulacji jest już przedmiotem kontroli brytyjskich służb. Ilustruje to zdarzenie z 16 marca 2023 roku, gdy kierowca ciężarówki został zatrzymany do kontroli policyjnej podczas odprawy przed wjazdem do Eurotunelu. Okazał funkcjonariuszom check-listę według poprzedniego, już nieobowiązującego wzoru, a ponadto podczas kontroli stwierdzono w pojeździe brak wymaganego przez nowe przepisy systemu zabezpieczeń. To spowodowało wszczęcie postępowania wobec przewoźnika i kierowcy (poniżej skan urzędowego pisma w tej sprawie).

Specjaliści EwiCenter podkreślają, że przedsiębiorca transportowy odpowiada za złamanie przepisów prawa solidarnie z kierowcą. Oznacza to w praktyce, że jeśli kara zostanie nałożona na kierowcę, to i tak brytyjski organ będzie ją egzekwował od jego pracodawcy!

Co w praktyce oznacza "efektywny system zabezpieczeń" – na to pytanie udzieli miarodajnej odpowiedzi ekspert EwiCenter podczas bezpłatnej konsultacji, którą można umówić kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 507 032 697 lub przesyłając wiadomość do skrzyni e-mail: dok@ewicenter.pl. Można tam również uzyskać pomoc prawną podczas już toczącego się postępowania dotyczącego nielegalnych imigrantów oraz akredytację Border Force, której posiadanie, zgodnie z nowymi przepisami, obniża wysokość kar o połowę.

Więcej na temat zmian w brytyjskich przepisach oraz aktualnych wymogach dotyczących zabezpieczeń można przeczytać TUTAJ

Pobierz aktualnie obowiązującą CHECK-LISTĘ
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels