Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)

Kierowcy często nie rozumieją logiki wyliczania ich wynagrodzeń. Może teraz będzie im łatwiej...

Utworzona: 2023-08-06


31 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która m.in. zawiera nowe regulacje dotyczące rozliczania wynagrodzeń polskich kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym.

Zasadniczo ustawa odnosi się do przewoźników drogowych mających siedzibę w innym kraju członkowskim Wspólnoty lub państwie trzecim spoza UE, których kierowcy wykonują przewóz na terytorium Polski. Ustawa jednak reguluje również zagadnienia dotyczące rozliczania wynagrodzeń kierowców zatrudnionych w rodzimych firmach, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, m.in. w zakresie naliczania podstawy wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego (PIT).

ZUS - 60 euro, PIT - 20 euro

Dla polskich przewoźników wejście w życie ustawy oznacza, że już w sierpniu (nowy akt prawny wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw) zmienią się zasady rozliczania tzw. diet wirtualnych, które służą do obniżenia podstawy wymiaru składek na ZUS i wpłat na podatek dochodowy. Dziś jeszcze ich wysokość zależy od kraju, do jakiego został delegowany kierowca i wynosi np. dla Czech 41 euro, Niemiec - 49 euro, Francji - 50 euro, czy Hiszpanii - 55 euro. Po zmianie tzw. wirtualne diety zyskają stałą wartość, niezależnie od kraju, wynoszącą 60 euro w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz 20 euro w przypadku zaliczek na podatek dochodowy. To są, przypomnijmy, kwoty obniżające podstawę składek na ZUS i wpłat na PIT. Pamiętajmy jednak, że kierowcy nadal mają obowiązek wpisywania wszystkich przekroczeń granic do tachografu.

Jak podkreśla Mariusz Hendzel, ekspert spółki EwiCenter specjalizującej się w tych zagadnieniach, przepisy zawarte w nowej ustawie uproszczą rozliczanie wynagrodzeń kierowców. Jest to także korzystna zmiana dla pracowników, albowiem przy tych samych kosztach wynagrodzeń ponoszonych przez firmę (wysokość składek na ZUS pozostaje na tym samym poziomie), kierowca może do ręki (netto) otrzymać więcej pieniędzy.

Pensja w dwóch ratach

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości wypłaty wynagrodzenia w dwóch częściach, z których pierwsza powinna trafić na konto kierowcy najpóźniej 10 dnia, a druga maksymalnie do 21 dnia miesiąca. Z zastrzeżeniem, że jeżeli przychód kierowcy przekracza przeciętne wynagrodzenie wynoszące aktualnie 6935 zł brutto - w pierwszej transzy kierowca musi otrzymać co najmniej tę kwotę. To rozwiązanie pracodawca powinien stosować wtedy, gdy ma pewność, że wynagrodzenie kierowcy przekracza wymienioną kwotę.

Mariusz Hendzel zwraca uwagę, że firma nie musi czekać do 10 dnia miesiąca żeby wypłacić kierowcy pierwszą część wynagrodzenia, którą ten w wielu przypadkach musi przeznaczyć np. na spłatę raty kredytu czy zapłacenie alimentów. Jeśli kierowca będzie miał na koncie pierwszą ratę wypłaty na początku miesiąca, zyska na tym wizerunek pracodawcy.

Zwrot kosztów ponoszonych przez kierowców

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, można kierowcom wypłacać także pieniądze z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez nich w podróży, co oznacza, że są one zwolnione ze składek ZUS i zaliczek PIT. Mowa m.in. o koszcie noclegów podczas odpoczynków, których - zgodnie z przepisami - kierowca nie może odbierać w pojeździe (45-godzinne i dłuższe). Są to w praktyce ryczałty za nocleg, a faktycznych kosztów nie trzeba dokumentować i przedstawiać w razie kontroli. Mariusz Hendzel radzi, żeby do regulaminu wynagradzania wprowadzić zapis o tym, że firma przyjmuje ryczałtowy koszt noclegów, np. zgodny z wartościami podanymi w rozporządzeniu o podróżach służbowych.

Nowe przepisy umożliwiają również zwrot kosztów ponoszonych przez kierowców na korzystanie w trasie z sanitariatów (prysznic, toaleta). Ustawodawca nie narzuca stawek za sanitariaty, pozostawiając dowolność pracodawcy, jednak trzeba wybrać realną wartość, np. 15 euro dziennie, co stanowi jedną czwartą nowej diety (60 euro). Zwrotowi mogą podlegać także koszty podróży (dojazdu) do miejsca rozpoczęcia przewozu. Te składniki wypłat również nie są ani "ozusowane" ani opodatkowane.

Jasne zasady wynagradzania - ważny argument

Ekspert EwiCenter twierdzi, że wielu kierowców, co sami przyznają w rozmowach, nie rozumie zasad, według których wyliczana jest wysokość ich wynagrodzeń. Dziwią się, że w bardzo podobnych miesiącach jeśli chodzi o liczbę godzin pracy i czas spędzony na wyjazdach zagranicznych, ich wypłaty różnią się wysokością, czasem dość znacznie. Innymi słowy, na pierwszy rzut oka za to samo lub prawie to samo raz jest płacone więcej, a raz mniej. Kierowcy zastanawiają się z czego wynikają te różnice.

Mariusz Hendzel zapewnia, że jasne, przejrzyste zasady wynagradzania i możliwość samodzielnego wyliczenia wysokości wypłat są dla kierowców bardzo ważne. Dzięki temu zyskują pewność, że nie są przez pracodawcę oszukiwani. Klarowna struktura wynagrodzeń może być ważnym argumentem podczas procesu rekrutacji pracowników.

etransport.pl na podst. webinaru EwiCenter
grafika poglądowa
Do ulubionych Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels