Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jak pracodawca może legalnie testować na obecność alkoholu i innych środków - aktualizacja

Utworzona: 2023-05-03


Żeby takie wyrywkowe badanie stanu trzeźwości było legalne – należy spełnić szereg wymogów prawnych.

Ważne ❗ Wyrywkowa kontrola trzeźwości wymaga aktualizacji dokumentów wewnątrzzakładowych dotyczących RODO, w tym w szczególności rejestrów przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dla pracowników.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Określa ono:
1. warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika:
🚩alkoholu;
🚩środków działających podobnie do alkoholu;
2. sposób dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego;
3. wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

Kiedy wolno przeprowadzić kontrolę pracownika

Pracodawca może wykonać takie badanie, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrona mienia. Do wykonania może wykorzystać urządzenie elektroniczne do pomiaru stężenia alkoholu (analizatora wydechu) w wydychanym powietrzu metodą:

a) spektrometrii w podczerwieni lub
b) utleniania elektrochemicznego.

Co ważne- urządzenie musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Stężenia alkoholu nie należy sprawdzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną.

Kontrole przeprowadzane przez uprawniony organ

W takich przypadkach jest on zobowiązany do sporządzenia szczegółowego protokołu, w którym zawarte są m.in. dane osobowe, miejsce, datę, godzinę i minutę badania, informacje dot. urządzenia, którym dokonano pomiaru i jego kalibracji, chorób, na które choruje pracownik, masę ciała oraz uwagi poddanego kontroli. Po badaniu pracodawca otrzymuje pisemną informację o wyniku badania, dlatego powinien wdrożyć w firmie odpowiednie procedury o sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości, związane z ochroną danych wrażliwych pracowników, w tym przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych osobowych.

Wykaz środków działających podobnie do alkoholu

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia zostały określony środki działające podobnie do alkoholu, są to:
1. opioidy (zawarte m.in. w silnych środkach przeciwbólowych);
2. amfetamina i jej analogi;
3. kokaina;
4. kannabinoidy (m.in. THC i CBD);
5. benzodiazepiny (zawarte m.in. w lekach o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym).

Więcej informacji w materiale: kontrola trzeźwości kierowców – aktualizacja. Zachęcamy do zapoznania się z także z artykułem dotyczącym zmian w Kodeksie pracy z zakresu badania trzeźwości pracowników.

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels