Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szwecja vs. przewoźnik: historia przedsiębiorcy, który złamał barierę kary

Utworzona: 2024-01-10


Przedstawiamy Wam historię przewoźnika, który sprawnie obronił się przed nieuzasadnionie wysokim mandatem podczas kontroli drogowej za granicą.

Kontrola graniczna to sytuacja, której nikt nie chce doświadczyć, zwłaszcza poza granicami Polski. Jednak, przy odpowiednim przygotowaniu i znajomości przepisów, możliwe jest skuteczne zapobieżenie niezasłużonym karom. Kiedy jesteśmy sami na obcej drodze, bariera językowa, późne godziny lub weekendowa kontrola mogą stanowić dodatkowe wyzwania. Dlatego warto mieć gotowe rozwiązania i plan awaryjny. Historia tego przewoźnika ukazuje, jak niezasłużona kara w wysokości 400.000 SEK (około 150.000 PLN) została zmniejszona do 4.000 SEK (około 1.500 PLN), dzięki zdecydowanej obronie przed niesłusznym mandatem.

Podczas rutynowej kontroli drogowej, szwedzki funkcjonariusz stwierdził brak wymaganej plomby na tachografie. Choć nie było żadnych nieprawidłowości w jego działaniu, nałożono karę za każdy dzień pobytu w Szwecji bez tej plomby. Kary za każdy dzień się sumowały, co stanowiło nielegalne multiplikowanie naruszenia.

Przewoźnik, z pomocą biura prawnego, podjął skuteczną obronę. W piśmie do szwedzkiego organu przypomniano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakazuje multiplikowania kar za jedno naruszenie w okresie kontrolnym. Organ szwedzki, przychylił się do tego argumentu zmieniając kwalifikację naruszenia, co z kolei doprowadziło do radykalnego zmniejszenia kary.

Przypadek ten dowodzi, że aktywne uczestnictwo w kontroli drogowej za granicą oraz znajomość przepisów może skutkować znacznym złagodzeniem sankcji. Jeżeli i Wy mieliście doświadczenia z niesłusznie nałożonymi mandatami lub ich nadmiernym zwiększaniem, zachęcam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej. Obrona jest możliwa, a skuteczne działania mogą skutkować znacznym zmniejszeniem nałożonych kar.

Autor: radca prawny Marek Kliś

https://ewiexpert.pl/Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels