Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego przyjęty

Utworzona: 2023-04-28


Rada Unii Europejskiej przyjęła ETS II. System będzie obowiązywał dostawców paliw stosowanych w transporcie drogowym od 2027 roku, chyba że ceny ropy i gazu będą wyjątkowo wysokie, start zostanie odroczony do 2028 roku.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego zaznacza, że kompromis zakładający uruchomienie systemu handlu emisjami dla transportu drogowego dopiero w 2027 r. zamiast roku 2024, jak początkowo chciał Parlament Europejski, czy nawet 2025 i 2026, jak proponowała Komisja Europejska, jest znacznie bardziej realistyczny, biorąc pod uwagę oczekiwane tempo rozwoju infrastruktury i technologii. Zdaniem Raluki Marian, dyrektor IRU ds. Rzecznictwa w UE, to nadal za wcześnie. Apel sektora transportu drogowego o jak najskuteczniejsze pobieranie opłat za emisje CO2 znajduje odzwierciedlenie w tekście formalnie przyjętym przez Radę. System ETS II zasadniczo zastąpi istniejące systemy krajowe, chyba że ustalą one wyższe ceny uprawnień.

Jeśli chodzi o dekarbonizację, nie uważamy, aby system ETS II był szczególnie skuteczny. Jest mało prawdopodobne, aby w ciągu zaledwie kilku lat zostały spełnione niezbędne warunki (m.in. ogólnounijna infrastruktura ładowania i tankowania), które zachęcą dużą część branży do przestawienia się na bezemisyjne pojazdy ciężarowe podkreśliła Raluca Marian.

Kilka dni temu głos w sprawie zatwierdzonego przez Parlament Europejski porozumienia w sprawie unijnego systemu handlu emisjami (ETS II) zabrały europejskie stowarzyszenia z Niemiec (BGL), Francji (FNTR) i Skandynawii (NLA). Ostrzegały one przed ryzykiem podwójnego, a nawet potrójnego opodatkowania sektora komercyjnego transportu drogowego, zarówno w ramach systemu ETS II, jak poprzez dodatkowe regulacje krajowe i unijne.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels