Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie wszystko stracone, gdy utracisz kartę kierowcy
Utworzona: 2023-04-15

To nie tylko dokument, ale narzędzie w rękach kierowcy służące dokumentowaniu czasu jazdy, dyspozycji i wszelkiej aktywności kierowcy podczas pracy, a także w okresie postoju.

Karta kierowcy rejestruje szereg informacji, które mogą posłużyć podczas kontroli, a także są wykorzystywane i przetwarzane przez pracodawcę kierowcy. Dane, które karta zawiera, są podstawą do analizy czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzenia. Same w sobie tworzą ewidencję czasu pracy. Co w przypadku, gdy zostanie ona zagubiona, skardziona lub zniszczona?

Po pierwsze zgłoś zdarzenie

Gdy utracimy (w jakichkolwiek okolicznościach) ważne dokumenty, zgłaszamy ten fakt na policję. Karta, która działa wadliwie albo została uszkodzona, powinna zostać zwrócona do organu, który ją wydał. Prowadzi on bowiem rejestr wszystkich kart skradzionych, zagubionych albo właśnie uszkodzonych. A wszystko między innymi po to, aby uniknąć sytuacji, w której kierowca będzie nielegalnie posługiwał się dwiema kartami i fałszował zapisy swojej aktywności.

Kradzież musi zostać formalnie zgłoszona do odpowiednich służ w państwie właściwym dla miejsca wydania karty. Istotne jest dokładne opisanie zdarzenia. Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży kierowca powinien mieć ze sobą, aż nie nastąpi wydanie nowej karty kierowcy.

Powyższe sytuacje są nadzwyczajne i kiedy zaistnieją, kierowca ma 7 dni, aby wystąpić o kartę zastępczą, np. od momentu zgubienia. Wydanie karty kierowcy nastąpi w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czas ten może się wydłużyć.

Czy i jak długo można jeździć bez karty?

Od chwili uszkodzenia, zagubienia czy kradzieży karty, dokonujący regularnych wydruków kierowca, może kontynuować jazdę. W przypadku kontroli wydruki wraz z potwierdzeniem zgłoszenia będą kluczowe dla jej przebiegu. Bez karty kierowca może jeździć maksymalnie 15 dni kalendarzowych, od daty wykonania pierwszego wydruku. Jedyną możliwością na wydłużenie tego okresu jest konieczność powrotu pojazdu do bazy. Bezwzględnie należy w tym okresie dokonywać wydruków z tachografu.

Na początku trasy kierowca koniecznie musi dokonać wydruku, na odwrocie którego należy umieścić dane umożliwiające identyfikację kierowcy (podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, numer karty kierowcy albo prawa jazdy) oraz okresy innej pracy, gotowości oraz odpoczynku. Konieczny jest również imienny podpis.

Wyrób nową kartę jak najszybciej!

O wydanie nowej karty kierowcy można zawnioskować standardowo w formie papierowej albo złożyć wniosek drogą elektroniczną. Jaka jest różnica? Między innymi czas realizacji sprawy. W pierwszym przypadku jest to do 30 dni a w drugim do 7.

Czas to pieniądz, transport musi jeździć, a żeby tak było kierowca musi mieć kartę do tachografu. Wydanie nowej karty jest kluczowe dla całej firmy.

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels