Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie wdrożyłeś odpowiednich zabezpieczeń transportowych ➡ zapłacisz karę

Utworzona: 2023-05-07


Nielegalni imigrantów to duży problem dla brytyjskich służb, jednak działania jakie podejmują w walce z nimi uderzą dość mocno w przewoźników.

Przepisy, które weszły w życie 13 lutego 2023 r., znacznie podniosła górną granicę możliwych do nałożenia kar. Co więcej, karę można otrzymać nawet wtedy, gdy podczas kontroli nie stwierdzono obecności nielegalnych imigrantów.

🚩Aktualna wysokość kary za każdego nielegalnego imigranta została zwiększona aż 5-krotnie i wynosi 10.000 GPB na firmę. Jeśli odpowiedzialnych za towar podmiotów będzie więcej – maksymalna kara za jednego nielegalnego imigranta może wynieść 20.000 GPB.

🚩Jeśli w ciągu ostatnich lat przewoźnik miał już postępowanie w sprawie wykrycia nielegalnych imigrantów – maksymalna kara za każdego nielegalnego imigranta wyniesie 20.000 GBP na firmę.

Maksymalna wysokość kary zależeć będzie od tego, czy w ostatnich 5-latach wobec przewoźnika lub kierowcy zostały wszczęte postępowania w sprawie nielegalnych imigrantów. Jeśli tak, wymiar kary może być znacznie większy. Jeśli nie, kara będzie łagodniejsza.

Jak zmniejszyć karę?

Kara zostanie zmniejszona w przypadku:
✅posiadania Akredytacji Border Force;
✅udokumentowania wdrożonego efektywnego systemu zabezpieczeń w przedsiębiorstwie;
✅wykazania trudnej sytuacji finansowej.
Uwaga! Przewoźnik odpowiada solidarnie z kierowcą za nałożoną karą. Oznacza to, że jeśli kara nie zostanie nałożona na przewoźnika, ale zostanie nałożona na kierowcę, to w praktyce i tak brytyjski organ będzie ją egzekwował od przewoźnika!

Kara nawet w przypadku braku wykrycia nielegalnych imigrantów

Zaskakującą informacją dla wielu, może być fakt, że nawet jeśli podczas kontroli nie wykryto obecności nielegalnych imigrantów, ale funkcjonariusz stwierdzi, że stosowane zabezpieczenia są niewystarczające i nie został wdrożony efektywny system zabezpieczeń lub kierowca nie zastosował się do tego systemu, pomimo jego wdrożenia przez firmę – na przewoźnika oraz kierowcę może zostać nałożona kara w maksymalnej wysokości po 6.000 GPB, łącznie maksymalna kara może wynieść 12.000 GPB.

Więcej informacji na temat:
➡Kary w przypadku wykrycia nielegalnych imigrantów
➡Badania sytuacji finansowej
➡Systemie zabezpieczeń
na stronie Ewicenter ⬅KLIK

Border Force - checklista do pobrania

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels