Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zmiana pracodawcy nie uchroniła przed zapłatą kary. Kierowca musi zwrócić firmie ponad 60 tys. zł

Utworzona: 2023-03-06


Służby Border Force zatrzymały do kontroli pojazd, w trakcie działań wykryły 15 nielegalnych imigrantów. W konsekwencji nałożono na kierowcę karę, której ten nie zapłacił i zmienił pracodawcę. Były pracodawca kierowcy zwrócił się do Ewicenter o pomoc w odzyskaniu pieniędzy.

W czerwcu 2020 roku służby Border Force na terenie Wielkiej Brytanii zatrzymały do kontroli pojazd, w którym wykryto w pojeździe 15 nielegalnych imigrantów i na kierowcę nałożono karę w wysokości 9000 GPB. Mężczyzna nie odwołał się od decyzji ani nie zapłacił wymaganej kary finansowej. W tej sytuacji przedsiębiorca musiał zapłacić karę na miejscu w wysokości 9800 GPB (ponad 52.000 PLN) pod rygorem unieruchomienia pojazdu wraz z ładunkiem.

Maksymalna kara grożąca za przewóz nielegalnych imigrantów na terytorium Wielkiej Brytanii wynosi 2000 GPB nakładana na przedsiębiorstwo transportowe lub właściciela pojazdu oraz 600 GPB na kierowcę za jednego przewożonego imigranta. W tej sytuacji przewoźnikowi groziła więc kara łącznej wysokości 39.000 GPB. Przewoźnik jednak wykazał, że w swoim przedsiębiorstwie wdrożył skuteczny system zabezpieczający przed wtargnięciem nielegalnych imigrantów, tj. w szczególności: szkolenie kierowców, skuteczny system zabezpieczający, listy kontrolne oraz szczegółowe wytyczne jak postępować zgodnie wymaganiami służb kontrolnych Wielkiej Brytanii.

W praktyce karę i tak musi uiścić przewoźnik, gdyż Border Force nie egzekwuje kary od kierowcy, ale od pracodawcy. ❗System w Wielkiej Brytanii jest tak skonstruowany, że przewoźnik musi zapłacić karę, której kierowca nie zapłacił. Bez znaczenia jest przy tym, że firma nie jest uprawniona do składania wyjaśnień i odwołań w imieniu kierowcy, pomimo iż ponosi razem z nim odpowiedzialność solidarną (więcej TUTAJ⬅KLIK)

BEZPRECEDENSOWY WYROK

Mając na uwadze, że kierowca wykazał się rażącym niedbalstwem, nie wykonał obowiązków kierowcy związanych z przeciwdziałaniem wtargnięciu nielegalnych imigrantów do pojazdu, przede wszystkim nie wypełnił check-listy (do pobrania ➡KLIK), a co za tym idzie nie wykonał czynności zawartych w liście kontrolnej – był zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez pracodawcę kwoty.

Zważywszy, że nie chciał tego uczynić dobrowolne, Ewicenter w imieniu Klienta, skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd nie miał wątpliwości co do winy kierowcy i wydał korzystny dla przewoźnika wyrok. Z wyrokiem tym nie zgodził się kierowca i odwołał się od decyzji sądu, ale sąd II instancji, również nie miał wątpliwości co do zasadności żądania. Kierowca musi teraz zapłacić na rzecz byłego pracodawcy kwotę 9800 GBP(ponad 52.000 PLN) wraz z odsetkami oraz kwotę 8.810 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels